Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 

KLIENT: Urząd Marszałkowski, Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
KATEGORIA: zabezpieczenia przeciwpożarowe
MIEJSCE: Budynek Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Konferencyjne w Lublinie

Opis Projektu

 

Wykonaliśmy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej portalu głównego budynku poprzez nałożenie natryskiem hydrodynamicznym farby pęczniejącej w przedziale grubości warstwy od 200μm do 2200 μm. Prace wykonywane po zmontowaniu całości konstrukcji na budowie. Z uwagi na wcześniej oddaną do użytku część biurową budynku prowadzone prace były wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów.

 

 

10
2
0
0
0